PROTECCIÓ DE DADES

Des d’ ÀBAC CONSULTORIA oferim els nostres serveis per adequar la seva empresa a la normativa de protecció de dades.

descarga images 1368789499678privacidaddn images (1)

Aquest servei està destinat a totes aquelles empreses que tracten dades de caràcter personal, com són les dades de treballadors, currículum vitae de demandants d’ocupació o imatges captades per càmeres de videovigilància i  que encara no han portat a terme un procés d’adequació a la normativa de protecció de dades.

Q3

Com ho fem?

El procés per adequar la seva empresa a la normativa de protecció de dades és un procés estructurat en diferents fases que detallem a continuació:

FASE I: En aquesta fase procedirem a analitzar les diferents àrees de la seva organització a efectes d’identificar els diferents fitxers i es procedirà a la seva inscripció davant el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

FASE II: En aquesta fase procedirem a analitzar, per cada fitxer, el compliment dels principis de protecció de dades. A continuació es procedirà implementar un procediment que faciliti l’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) així com s’elaboraran models de clàusules i contractes tipus, circulars, etc. per a clients i empleats.

FASE III: En aquesta fase procedirem a elaborar el Document de Seguretat, en què es recullen les mesures tècniques i organitzatives d’obligat compliment.

Finalment, desenvoluparem les jornades de formació i sensibilització entre empleats i directius sobre l’ús i seguretat de les dades de caràcter personal en poder de l’empresa.

MÉS INFORMACIÓ

Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

Email

Dades de l'empresa

Nom:

Localitat:

Nº treballadors:

Sector: