ADAPTACIÓ DE LA LOPD A L’RGPD

El Parlament Europeu i el Consell va aprovar el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que, ha entrat en vigor el dia 25 de maig de 2016, si bé el seu compliment només serà obligatori transcorreguts dos anys des d’aquesta data, és a dir a partir del 25 de maig de 2018.

descarga images 1368789499678privacidaddn images (1)

Aquestes són les principals novetats que estableix la nova norma en relació amb el règim de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD):

  • Obligació de realitzar Anàlisi de riscos sobre la seguretat de les dades personals i, en certs casos, Avaluacions d’impacte sobre la privacitat.
  • Les bretxes de seguretat s’han de comunicar a les autoritats de control.
  • Dades sensibles: S’amplien les dades especialment protegides, incloent ara les dades genètiques i biomètrics.
  • La selecció d’un encarregat del tractament s’endureix, ja que caldrà triar un que aporti suficients garanties de compliment normatiu.
  • Desapareix l’obligació d’inscriure els fitxers, que se substitueix per un control intern i, en alguns casos, un inventari de les operacions de tractament de dades que es realitzin.
  • Sancions: Les quanties de les sancions per incompliment de la norma creixen, podent arribar als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació global anual (no s’exclou de les multes a les administracions públiques, encara que els Estats Membres poden acordar així).
  • Nous principis sobre responsabilitat, transparència, etc.
  • Nous drets dels ciutadans: consentiment explícit, dret a l’oblit, dret de portabilitat de dades, etc.

ÉS OBLIGATORI? Totes les empreses, autònoms, institucions, etc. han de complir amb la normativa de la protecció de dades. Fins al 25 de maig amb la normativa de la LOPD i, a partir d’aquesta data, també amb la nova normativa de l’RGPD.

Què li oferim?

Els nostres serveis consisteixen en servei integral de la protecció de dades. Des del moment que vostè contracta els nostres serveis, nosaltres gestionem tot el procés de protecció de dades de manera que no ha de preocupar-se de res i centrar els seus esforços en el funcionament del seu negoci.

Implantació / Formació / Seguiment o Actualització / Auditoria

Implantació: Adequació integral a les organitzacions i professionals a la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal. Estudi personalitzat dels fitxers, sistemes, procediments i organització per determinar l’ús, tipologia i abast del tractament de les dades. Informe de les mesures a adoptar. Creació de tots els documents necessaris. Implantació de les mesures tècniques amb el tractament de les dades.

Formació: Formació específica al responsable de la protecció de dades de la seva empresa en cas necessari. Informar els seus empleats dels seus drets i obligacions respecte a la protecció de dades.

Actualització: Li garantim mínim d’una visita a l’any per avaluar els canvis, actualitzar-los i dotar la seva empresa de seguretat jurídica en tot moment.

Auditoria: Auditoria global en Protecció de Dades Personals i auditoria parcial de procediments. Realitzem un informe de situació complet detallant les solucions als errors que pugui tenir.

MÉS INFORMACIÓ   Demana més informació o truca al tel . 973 281 788  

Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

Email

Dades de l'empresa

Nom:

Localitat:

Nº treballadors:

Sector:

L'informem que les dades personals que ens proporciona estan protegides d'acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és Abac Formació SL, amb NIF: B25553124 i tractarà les seves dades per tal de realitzar la seva gestió comercial. Les dades proporcionades es conservaran durant cinc anys. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir, indicant les seves dades pesonals, a Abac Formació SL mitjançant el correu electrònic lopd@abacformacio.com