Pla d’igualtat

El nostre servei consisteix en l’elaboració integral del Pla d’Igualtat en la seva organització. Des del moment que vostè contracta els nostres serveis nosaltres ens en encarreguem de gestionar i organitzar les accions necessàries per aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones en el treball.

 

 

 

Quins serveis oferim?

 

Compromís directiu i constitució de la comissió

Formalització del compromís de l’equip directiu en la implantació de mesures conduents a una efectiva Igualtat de Gènere en l’organització

 

Diagnosi en igualtat de gènere

Recollida i tractament d’informació tant quantitativa com qualitativa sobre la situació de les dones i homes a l’empresa o organització per identificar les possibles situacions de discriminació. El tractament de les dades recollides ens permetrà elaborar l’informe de diagnosi, el qual serà la base sobre el que pivotarà el Pla d’Igualtat.

 

Disseny i aprovació del pla d’igualtat

A partir de la diagnosi, definir els objectius a assolir des de la perspectiva de gènere. Dissenyar les accions a dur a terme, consensuades amb la Comissió d’Igualtat i la Direcció i establir el sistema de seguiment de l’aplicació de les accions a dur a terme i la seva avaluació

 

Execució i seguiment del pla

L’empresa haurà d’executar les accions previstes en el Pla d’Igualtat. Anualment es farà una avaluació de les accions aplicades conjuntament amb la Comissió d’Igualtat de Gènere i es farà una anàlisi de les possibles desviacions i accions correctives a proposar. Redacció de l’informe d’avaluació

 

 

Demani’ns pressupost

Nom fiscal de l'empresa
Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon
CNAE
Activitat de l'empresa
Nombre de treballadors R.G.
Nombre de centres de treball
L'informem que les dades personals que ens proporciona estan protegides d'acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és Abac Data Consulting SL, amb CIF: B25840356 i tractarà les seves dades per tal de realitzar la seva gestió comercial. Les dades proporcionades es conservaran durant cinc anys. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir, indicant les seves dades pesonals, a Abac Data Consulting SL mitjançant el correu electrònic info@abacconsultoria.com


Han confiat amb nosaltres

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar