Igualtat de gènere

Plans d'Igualtat

 

 

El nostre servei consisteix en l’elaboració integral del Pla d’Igualtat en la seva organització. Des del moment que vostè contracta els nostres serveis nosaltres ens en encarreguem de gestionar i organitzar les accions necessàries per aconseguir una igualtat efectiva de dones i homes en el treball.

 

 

 

Quins serveis oferim?

 

 

Compromís directiu i constitució de la comissió

Formalització del compromís de l’equip directiu en la implantació de mesures conduents a una efectiva Igualtat de Gènere en l’organització i constitució i dinamització de la comissió negociadora del pla d’igualtat.

 

Diagnosi amb perspectiva de gènere

Recollida i tractament d’informació tant quantitativa com qualitativa sobre la situació de dones i homes a l’empresa o organització per identificar les possibles situacions de discriminació o desigualtat de gènere. El tractament de les dades recollides ens permetrà elaborar l’informe de diagnosi, el qual serà la base sobre el que pivotarà el Pla d’Igualtat.

 

Disseny i aprovació del pla d’igualtat           

Definició dels objectius a assolir des de la perspectiva de gènere, disseny de les accions a dur a terme, consensuades amb la Comissió negociadora del Pla d’igualtat i la direcció i establiment del sistema de seguiment i avaluació de la implementació de les accions proposades.

 

Execució i seguiment del pla d’igualtat

L’empresa haurà d’executar les accions previstes en el Pla d’Igualtat i crear una comissió de seguiment.

Anualment es farà una avaluació de les accions aplicades conjuntament amb la Comissió i es farà una anàlisi de les possibles desviacions i accions correctives a proposar. Redactarem l’informe d’avaluació.

 

 


Protocols d'Assetjament

 

 

El servei que oferim consisteix en l’elaboració d’un document que recull les mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització.

Des del moment que vostè contracta els nostres serveis nosaltres ens en encarreguem de gestionar i organitzar les accions necessàries per aconseguir que la vostra entitat sigui un espai segur i lliure de violències.

 

 

Quins serveis oferim?

 

Compromís directiu i creació de la Comissió

Formalització del compromís de l’equip directiu mitjançant una declaració de principis i constitució i dinamització de la Comissió d’Igualtat.

Diagnosi amb perspectiva de gènere

Anàlisi inicial de la situació de l’entitat mitjançant la recollida i tractament d’informació tant quantitativa com qualitativa. El tractament de les dades recollides ens permetrà redactar el Protocol.

Redacció del Protocol d’Assetjament sexual i per raó de sexe

Disseny de les mesures preventives a dur a terme i de les mesures a prendre rere la finalització del procediment en el que s’ha constatat l’assetjament. Establiment del procediment d’actuació en cas de denúncia.

Execució i seguiment del protocol

Constitució de la Comissió d’atenció a l’assetjament que haurà de fer el seguiment del protocol i formació de les seves membres.

 

 


Servei d’assessorament en igualtat

 

Consisteix en un pack d’hores en les que tindreu a la nostra agent
d’igualtat disponible per fer consultes relacionades amb la igualtat de
gènere. Aquestes poden ser de qualsevol tema relacionat amb la igualtat
de gènere a la feina.

 

 

Avaluació de Plans d’Igualtat

Dubtes en relació a la redacció o aplicació del Pla d’Igualtat

Dubtes en relació a la redacció o aplicació del Protocol d’Assetjament sexual i per raó de sexe

 

Auditoria de gènere de qualsevol àmbit de l’empresa (comunicacions, publicitat, plans, protocols…)

 

El servei d’assessorament es pot dur a terme per videoconferència,
telèfon o presencial, ja sigui a l’entitat contractant o al centre
d’Àbac.

 

Demani’ns pressupost

Nom fiscal de l'empresa
Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon
CNAE
Activitat de l'empresa
Quantitat de personal R.G.
Nombre de centres de treball
M'interessa Pla d'igualtatProtocol d'assetjamentServei d'assessorament


L'informem que les dades personals que ens proporciona estan protegides d'acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és Abac Data Consulting SL, amb CIF: B25840356 i tractarà les seves dades per tal de realitzar la seva gestió comercial. Les dades proporcionades es conservaran durant cinc anys. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir, indicant les seves dades pesonals, a Abac Data Consulting SL mitjançant el correu electrònic info@abacconsultoria.com


Han confiat amb nosaltres


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar