Sancions de l’AEPD. Comunicació correus electrònics
14 setembre, 2018
0

En el procediment A/00244/2018, instruït per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’entitat EMPREMTA SOLUCIONIS S.L. vista la denúncia presentada per D.AAA, manifestant que havia rebut el 5/03/2018 un correu electrònic dirigit a múltiples destinataris amb totes les adreces visibles.

La Directora de l’Agència va decidir sotmetre a tràmit d’audiència prèvia el procediment de prevenció, en virtut de l’art.45.6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant (LOPD) en relació a la denúncia per infracció tipificada com a greu segons l’art. 44.3.d, de l’art.10 LOPD, incompliment del Deure guardar secret professional a prop del tractament de les dades personals per part de l’entitat EMPREMTA SOLUCIONIS S.L., obligació que subsisteix amb caràcter indefinit cap a l’afectat, encara després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o si escau amb el responsable del mateix.

Art.18 CE. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

De l’escrit d’al·legacions presentat pel denunciat, la Directora de l’Agència acorda l’arxivament de les actuacions, estimant que la denunciada va establir, immediatament després de conèixer el fet, mesures correctores tals com a impartició de formació sobre deure secret i confidencialitat i altres eines tècniques per impedir aquest tipus d’actuacions en el futur.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar

L'actualitat al teu correu!

Afegeix-me a la llista de la newsletter:

 

L'informem que les dades personals que ens proporciona estan protegides d'acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és Abac Data Consulting SL, amb CIF: B25840356 i tractarà les seves dades per tal de realitzar la seva gestió comercial. Les dades proporcionades es conservaran durant cinc anys. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir, indicant les seves dades pesonals, a Abac Data Consulting SL mitjançant el correu electrònic info@abacconsultoria.com

Politica de Privacitat

Accepto la política de Privacitat

El teu correu electrònic: