Medicina del treball

Vigilància de la salut

La Vigilància de la Salut és la disciplina mèdica que s'encarrega d'estudiar i analitzar la interacció entre els treballadors i les seves condicions de treball amb l'objectiu de detectar de forma precoç possibles malalties que afectin a la salut dels seus treballadors.

Les eines que posem a la seva disposició són les següents:
• Programes de promoció de la salut inclosos en el Pla Anual de Vigilància a la Salut. Estudis epidemológicos individuals i col·lectius.
• Establiment dels protocols de dels protocolsde Vigilància de la Salut.
• Reconeixements mèdics.
• Valoració de determinats riscos per a la salut dels treballadors especialment sensibles.
• Formació i informació en primers auxilis i en hàbits saludables.
• Indicadors biològics i proves específiques.
• Informació al sistema de salut pública: Memòries anuals.


Prevenció laboral

Serveis

Formació PRL

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar