Formació PRL

Necessitats formatives obligatòries segons els convenis col·lectius vigents de la Construcció - Metall - Vidre i Retolació - Fusta i Moble.

Disposem d'homologació -acreditada per la Fundació laboral de la construcció- per impartir accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals segons els convenis vigents.

Oferim les formacions obligatòries que han de realitzar els empresaris i els seus treballadors per donar compliment amb l'estipulat en els convenis col·lectius de determinats sectors que han legislat específicament aquesta matèria. En concret, en els convenis col·lectius de Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble.

Formació inicial bàsica de 8 hores

Han de formalitzar-la tots els treballadors del sector de la construcció, del metall, del vidre i de la fusta que realitzin treballs en les obres en construcció. És indispensable per tramitar inicialment la inscripció en el REVA. Actualment aquesta formació està integrada dins del temari de les F20 d'oficis.

Formació directius de 10 hores

L'han de realitzar tots els empresaris del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs en les obres en construcció. És indispensable per tramitar inicialment la inscripció en el REA.

Formació recurs preventiu de 60 hores

És necessari que la formalitzi un treballador per compte d'altri del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs en les obres en construcció. Aquesta formació pot convalidar total o parcialment altres formacions del conveni corresponent.

Formació oficis de 20 hores

L'han de realitzar tots els treballadors del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs en les obres en construcció. Es tracta d'una formació obligatòria.

Formació de 4 hores del Conveni del Metall per a la Construcció

Curso de reciclatge del Conveni, de 4 hores, a realitzar cada 3 anys pels treballadors que ja disposen del curs de 20 hores en construcció.

En compliment del deure protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica -suficient i adequada- en matèria preventiva. Les formacions proposades serien per a operaris que utilitzin els següents equips de treball o equips automotores: Carretons elevadors (segons Norma UNEIX 58451).
 • Pont grua.
 • Plataformes elevadores mòbils de persones.
 • Espais confinats.
 • Treballs en altura.
 • Treballs verticals.
 • Bastides mòbils.
 • Incendis.
 • ADR- Conseller de Seguretat.
 • Risc elèctric.
 • Gasos fluorats.
En compliment del deure protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica -suficient i adequada- en matèria preventiva. Les formacions proposades serien per a operaris que utilitzin els següents equips de treball o equips automotors:
 • Primers auxilis.
 • Trastorns de la veu.
 • Formació en Desfibril·ladors: Ciutadans.
 • Formació en Desfibril·ladors CRR.
 • Hàbits saludables: Tabaquisme-Alcoholisme-Sedentarisme.
 • Nutrició
En aquest enllaç trobareu l'oferta formativa online que oferim. Clica aquí. 

Prevenció laboral

Medicina del treball

Serveis


Han confiat amb nosaltres

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar